BLOKKEN STOPT

mei 2007

Na twee succesvolle voorstellingen in de afgelopen weken – zaterdagavond 28 april in het PleinTheater en zondagmiddag 6 mei in AC Holendrecht – zijn we afgelopen maandagavond 7 mei bijeen gewest om naar de filmopname te kijken van de voorstelling.
We hebben nagepraat over de voorstellingen en vooruitgekeken naar de plannen voor het komende seizoen.

Twee speelsters hebben gemeld te zullen stoppen. Dat geldt ook voor onze twee technische medewerkers. Door een sterke stijging van de kosten (zaalhuur theater, kosten repetitieruimte, auteursrechten) en de afname van inkomsten (kaartverkoop, ontvangen lesgelden en verlaging subsidie) is voorzien dat we mogelijk nog één seizoen beschikken over voldoende financiële middelen.
Op basis van deze feiten heeft ook de regisseur bekend gemaakt onvoldoende vertrouwen te hebben in de toekomst en te zullen stoppen.

Met pijn in het hart, maar terugkijkend naar 23 succesvolle en plezierige jaren hebben we met elkaar besloten te stoppen met Blokken. Wij hebben samen een toost uitgebracht op Blokken en op iedereen die in het verleden aan het succes van Blokken heeft bijgedragen.

Wij danken iedereen waarmee in de afgelopen jaren is samengewerkt voor de manier waarop dat is gegaan. We danken ons publiek voor het feit dat ze naar onze voorstellingen zijn komen kijken. Wij danken onze donateurs voor hun steun.


Namens het bestuur van Stichting Toneelgroep Blokken,

John Southwood (voorzitter)
Jan Sanner (secretaris/penningmeester)